Att lyckas med integrationen och skapa så goda boendemiljöer som möjligt för alla är en av vår tids största samhällsutmaningar. Många nyanlända bor hos allmännyttan och här finns stor erfarenhet av att förvalta mångkulturella bostadsområden. På den här konferensen delar vi med oss av erfarenheter och konkreta exempel.

Varmt välkommen till Malmö i höst och två dagar med inspiration och möten med kollegor från hela landet.

Aktuellt