Träffa våra utställare
18 oktober 2017
Träffa våra utställare

Boost by FC Rosengård är en av utställarna på konferensen. Med olika insatser förbereder de arbetslösa ungdomar att bli självförsörjande. Detta följs sedan upp i verksamheten Next by FC Rosengård. Och hos Kick off by FC Rosengård får nyanlända kvinnor verktyg för att närma sig arbetsmarknaden.

Under konferensens första dag kan du träffa alla våra utställare från föreningar och organisationer som kommuner och bostadsföretag samarbetar med för att främja integration.

Se hela programmet här

Fler aktualiteter