På förmiddagen under konferensens andra dag ordnas studiebesök i MKBs regi.

Vi besöker Holma torg och Green house.

Holma – Från miljonprogram till grönt och uppstudsigt

Holma – Från miljonprogram till grönt och uppstudsigt

Holma är ett miljonprogramsområde i sydvästra Malmö som numera beskrivs som trivsamt, tryggt och blomstrande. Bakom den positiva förändringen finns en medveten satsning som började redan 1993 då Holma, som första bostadsområde i landet, införde självförvaltning. Från att ha varit ett område i Malmös utkant blir Holma nu en allt mer central plats i takt med att Malmö växer.

Idag ser stora delar av Holma fortfarande ut som när det byggdes på 70-talet, men 2013 påbörjades förändringsarbetet där målet är att stärka, förtäta och vitalisera området.

Våren 2016 färdigställde MKB bygget av tre punkthus med 61 lägenheter, en stor gemensam tvättstuga och kommersiella lokaler för service och handel på Holma torg. På torget ska vi besöka Växthuset, en grön mötesplats för odling och gemenskap. Växthuset bidrar till samhörighet och trygghet i nya sociala former och förutom odling erbjuds även språkcafé för att utbilda och öka integrationen i området. Vi kommer även besöka Aktivitetshuset, en mötesplats för unga som drivs av Malmö stad. Med sin centrala plats på torget bjuder Aktivitetshuset in till att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i området.

När vi tar oss vidare i området ska vi få se den fruktlund som MKB anlade tillsammans med den lokala hyresgästföreningen sommaren 2016. Till fruktlunden kan de boende i området komma ner för att skörda frukt, bär och kryddor till matlagningen.

Välkommen till Greenhouse och Ekostaden Augustenborg!

Välkommen till Greenhouse och Ekostaden Augustenborg!

Vi besöker även Ekostaden Augustenborg, MKB:s allra första bostadsområde som sedan slutet av 90-talet omvandlats till prisbelönt ekostad, med innovativa lösningar för såväl öppen dagvattenhantering som social gemenskap. Augustenborg har fungerat som testbed för MKB:s miljö- och hållbarhetsarbete, här har många goda idéer testats och utvecklats tillsammans med boende i området. Det senaste tillskottet i Ekostaden är spjutspetsprojektet Greenhouse, ett av Sveriges främsta projekt inom energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap.

Vi får se de olika innovativa lösningarna som skapar Greenhouse, odlingsbalkongerna, utsikten från den gemensamma platsen på 14.e våningen, odlingsterrass, framtidens tvättstuga, mobilitetslösningar och mycket mer. Vi får lyssna till hur konceptboendet kom till och hur uthyrningsprocessen fungerar, hur gemenskapen i huset byggts upp och framgångsfaktorer för ett lyckat projekt samt kommande arbete om integrationen i hela området.